วิธีประกอบจักรยาน Cruzee

การประกอบจักรยานครูซซี่ทำได้ง่าย ใช้เวลาเพียง 1-2 นาทีเท่านั้น 

Assembling a Cruzee is very simple as you can finish it within 1-2 minutes.

 

Unbox & Assemble: Brand New Cruzee Balance Bike