9 คำพูด ที่ควรพูดกับลูกทุกวัน

9 คำพูด ที่ควรพูดกับลูกทุกวัน

Don’t let a single day pass by without saying how you feel.

 

อย่าได้ปล่อยให้แต่ละวันผ่านไป โดยที่คุณไม่ได้บอกลูกว่าคุณรู้สึกอย่างไร

 

คำพูดของพ่อแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์

 

ดังนั้น คำพูดดีๆ ที่พูดกับลูกนั้นมีความสำคัญ

 

คำพูดดีๆ เสริมสร้างกำลังใจ

 

การตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง

 

และสร้างพลังให้กับลูกได้ไม่รู้จบ

 

ความรู้สึกที่ติดตัวลูกไปจนเติบโต ไปตลอดชีวิต

 

ให้ความสำคัญกับคำพูด ที่เราจะพูดกับลูกกันนะคะ

 

Cr. Power of Positivity