ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
Cruzee Ultralite Warranty Registration

การลงทะเบียนรับประกัน - Cruzee Ultralite Warranty Registration

หลังจากที่ได้ทำการซื้อสินค้าของแบรนด์ Cruzee Thailand ไปแล้ว เพื่อสิทธิ์ประโยขน์ของท่าน กรุณาทำการลงเบียนโดยใช้ แบบฟอร์มลงทะเบียน นี้ โดยกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

Serial Number จะสามารถทำการลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียว หาก Serial Number ที่คุณมีเคยทำการลงทะเบียนไปแล้ว โดยคุณอาจจะมีใครให้มา หรือซื้อมือสองมา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Cruzee Thailand พร้อมหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

Tel: 088-949-4562, 086-426-5636
E-Mail: cruzeekidz@gmail.com
Line@: @cruzeekidz
Facebook: Cruzee Thailand


แบบฟอร์มการลงทะเบียน

Serial Number

ชื่อผู้ชับขี่ (เด็ก) || Young Pilot Name

นามสกุลผู้ชับขี่ (เด็ก) || Young Pilot Name

ชื่อเล่น || Nickname

วันเกิด (วัน/เดือน/ปี คริสตศักราช) || Date of Birth (DD/MM/YYYY)

อายุ (เมื่อเริ่มขับขี่) || How old was your young pilot when they first got their Cruzee?

เพศ || Pilot Gender

ชาย

หญิง

ชื่อ (ผู้ปกครอง) || Parent's Name

นามสกุล (ผู้ปกครอง) || Parent's Surname

เบอร์ติดต่อ || Mobile
เบอร์ติดต่อ ให้ใส่เบอร์ติดกันโดยไม่ต้องมี ขีด หรือ เว้นวรรค

อีเมล์ของคุณ || E-Mail

Facebook Name

Line ID

ร้านค้าตัวแทน || Shop Name

ผู้แนะนำ (ถ้ามี) || Counselor Name

กรุณาอัพโหลดรูปถ่ายใบเสร็จ

กรุณาอัพโหลดรูปถ่าย Serial Number

กรุณาอัพโหลดรูปถ่ายรถคู่กับเด็ก